Terén vysočinského typu se rozprostírá v nadmořské výšce 550 až 700 metrů. Jedná se o souvislý komplex zdravého lesa, který kromě rychlého porostu skýtá hustníky všech kategorií, paseky či podhorské louky. Prostor je pestrý rovněž z hlediska bodových objektů - nalezneme zde celou řadu kamenitých oblastí, roztroušených balvanů, drobných skalních partií či jámoviště. Nechybí ani typicky vysočinské labyrinty vodotečí, bažin, mokřad a pramenů. Terén nabízí jak přírodní překážky vhodné pro volbu postupů při klasické trati, tak náročné pasáže plné detailů a snížené viditelnosti, které umožní postavit náročný middle.

Původní plochu zachycenou v OB mapě z roku 2002 rozšíříme o 5 km2 zcela nového, nikdy nezmapovaného prostoru.

 


Sponzoři závodů