Kontakt

  I&C Energo a.s.

  T +420 568 413 111
  F +420 568 413 999
  E obchod@ic-energo.eu

  Lokality

  Lokality I&C Energo a.s.

  I&C Energo a.s. je zastoupena svými pobočkami v 15 lokalitách v České republice a jednou na Slovensku.

  Aktuality

  Další uzavřený kontrakt na dodávky zařízení pro ukrajinský trh

  13. 11. 2017

  Společnost I&С Energo uzavřela smlouvu na dodávku 12 rozvaděčů střídavého napětí 0,4 kV pro druhý blok Jihoukrajinské jaderné elektrárny. Celková dodávka zahrnuje 91 ks rozvaděčových skříní, které musí být zprovozněny na elektrárně koncem tohoto roku. Tento kontrakt volně navazuje na předchozí realizaci NN střídavých rozvaděčů transformačních rozvoden vlastní spotřeby pro Záporožskou jadernou elektrárnu.
  Celkově se firmě I&С Energo na ukrajinském trhu mimořádně daří. Již druhým rokem úspěšně probíhá ve spolupráci s ukrajinským partnerem rozsáhlý projekt dodávky stejnosměrných rozvaděčů pro čtyři ukrajinské jaderné elektrárny.

  Úspěšná realizace zakázky pro německou společnost LEAG

  28. 08. 2017

  I&C Energo a.s. úspěšně zrealizovala zakázku pro německou společnost LEAG (Lausitz Energie Bergbau AG), která je provozovatelem hnědouhelných dolů a elektráren na pomezí Saska a Branderburg.
  Předmětem díla byla výměna řídicího systému technologie odsávání a likvidace uhelného prachu provozu zušlechťování paliva v průmyslovém komplexu Schwarze Pumpe.
  Původní řídicí systém Simatic S5 byl nahrazen novou řadou Simatic ET200M. Po zpracování projektové dokumentace, zajištění dodávek, zpracování aplikačního software, vlastní výměně řídicího systému a zkouškách, najela linka na výrobu briket po letní odstávce do plného provozu.

  I&C Energo a.s.

  Významný dodavatel komplexních služeb v oblasti Systémů kontroly a řízení, Průmyslových informačních systémů a Systémů elektro s dlouholetou působností v oblasti jaderné energetiky.

  Investiční dodávky

  Komplexní projekty, dodávky a řízení subdodávek v oblasti průmyslové automatizace, systémů elektro - silnoproudá a slaboproudá zařízení a technického provozu budov.

  chci vědět více

  Optimalizace energetických výroben

  Dodávky komplexních řešení pro automatizované řízení a optimalizaci technologických procesů a asset management.

  chci vědět více

  Servis

  Servisní služby v oblasti automatických systémů řízení technologických procesů a elektrozařízení pro průmyslové aplikace, servis systémů technické ochrany budov, měření emisí a metrologické služby.

  chci vědět více